top of page

Neix Bioscicat


Neix BIOSCICAT, la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat.


"L'Entitat, nascuda a Tarragona, centrarà la seva activitat a la preservació dels ecosistemes ibèrics, però treballarà per a la promoció de projectes d'àmbit internacional"
"La seva missió és contribuir en la lluita contra la crisi biològica que sofreix el planeta, i molt especialment els ecosistemes ibèrics"
"Planteja la construcció d'un pensament comú d'admiració i respecte per totes les formes de vida com un element definidor de la nostra societat"
"La fórmula: recuperar els valors de les Ciències de la Vida i “seduir” a través de la bellesa biològica"

Tarragona, 14 de desembre de 2016.- Neix a Catalunya *BIOSCICAT (Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat), una entitat científica decidida a obrir els ulls a la societat davant la bellesa de la vida.


La seva missió és la d'ajudar a afrontar la greu crisi biològica que sofreix el planeta, i molt especialment els ecosistemes ibèrics, el major tresor de la biodiversitat europea. I la seva proposta és la d'emprar els arguments de les ciències de la vida i el poder seductor de la pròpia naturalesa per a convèncer i transformar la nostra actitud davant aquest problema.


Explorar, descobrir la biodiversitat, i acostar-la a aquella part de la nostra societat més aliena a ella; aquest és el repte.


UNA ENTITAT DIFERENT


La raó última que motiva el naixement de *Biosciat és la de conservar el patrimoni biològic i ecològic del qual depenem, per a oferir-lo a les generacions futures tal com ens va ser lliurat. Però per a conservar-ho, cal conèixer-ho, comprendre-ho i respectar-ho.


Precisament per això *Biosciat emergeix com una organització clarament atípica, una societat que, des del coneixement i els valors de les ciències de la vida, se centrarà en fer visible la biodiversitat i a seduir i educar en ella a tota la societat, sense excepció.

Aquesta lògica presideix l'acció de *Bioscicat, que es desenvoluparà sobre tres eixos:CONÈIXER, COMUNICAR, CONSERVAR


Des del ‘coneixement’ es promourà l'exploració, descobriment, estudi i visualització de la biodiversitat. Conèixer-la i comprendre-la per a poder-la protegir i gestionar.
La “conservació” consistirà a dissenyar i impulsar accions que resolguin situacions crítiques, però també que permetin conscienciar i liderar l'acció de conservació mitjançant projectes emblemàtics i demostratius.
Finalment, es dedicarà el màxim esforç en pro de la transformació del pensament social que ha de portar a replantejar la nostra relació amb la naturalesa, “seduint” a la societat a través de la bellesa biològica, promovent l'admiració per la naturalesa, i educant en el respecte per totes les formes de vida.

Es tracta de recuperar, molt especialment com a part de l'educació de les generacions futures, els valors tradicionals de les ciències biològiques i naturals.

107 views
bottom of page