Filosofia

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanca Facebook Icono
  • Blanco Icono Vimeo

Una entitat científica decidida a mostrar la bellesa de la vida

Neix a Catalunya BIOSCICAT (Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat), una entitat científica decidida a obrir els ulls a la societat davant la bellesa de la vida.

La seva missió és la d'ajudar a afrontar la greu crisi biològica que pateix el planeta, i molt especialment els ecosistemes ibèrics, el més gran tresor de la biodiversitat europea. I la seva proposta és la d'emprar els arguments de les ciències de la vida i el poder seductor de la pròpia naturalesa per convèncer i transformar la nostra actitud davant aquest problema. Explorar, descobrir la biodiversitat, i acostar-la a aquella part de la nostra societat més aliena a ella; aquest és el repte.

Construir un pensament comú de respecte i admiració

Totes les societats tenen la seva pròpia actitud davant la natura. Per aquest motiu BIOSCICAT neix del convenciment que és necessari construir un pensament social basat en el respecte a la vida, i que aquesta voluntat serà la que canviï el rumb de les nostres decisions individuals i col·lectives.

Per aconseguir-ho parteix de reconèixer el paper exercit tradicionalment per les administracions mediambientals i l'ecologisme reivindicatiu -encarnat per ONGs o partits polítics-, però planteja la necessitat urgent de convèncer a la resta de la població per tal que el respecte i admiració per la natura sigui un element inqüestionable i definidor de la nostra societat.

La fórmula:

recuperar els valors de les ‘Ciències de la Vida’ i seduir a través de la bellesa biològica

La raó última que motiva el naixement de Biosciat és la de conservar el patrimoni biològic i ecològic del que depenem per tal d’oferir-lo a les generacions futures tal com ens va ser lliurat. Però per conservar-lo, cal conèixer-lo, comprendre'l i respectar-lo.

Precisament per això Biosciat emergeix com una organització diferent que, des del coneixement i els valors de les ciències de la vida, es centrarà en fer visible la biodiversitat i en seduir i educar en ella a tota la societat, sense excepció.

Aquesta lògica presideix l'acció de Bioscicat, que es desenvoluparà sobre tres eixos: Conèixer, Comunicar, Conservar.

Des del 'coneixement' es promourà l'exploració, descobriment, estudi i visualització de la biodiversitat. Conèixer-la i comprendre-la per poder-la protegir i gestionar.

La "conservació" consistirà en dissenyar i impulsar accions que resolguin situacions crítiques, però també que permetin conscienciar i liderar la conservació del nostre patrimoni natural mitjançant projectes emblemàtics i decididament demostratius.

Finalment, es dedicarà el màxim esforç en la transformació del pensament social que ha de portar a replantejar la nostra relació amb la natura, "seduint" a la societat a través de la bellesa biològica, promovent l'admiració per la natura, i educant en el respecte per totes les formes de vida. Es tracta de recuperar, especialment com a part de l'educació de les generacions futures, els valors tradicionals de les ciències biològiques i naturals.

  • Twitter - círculo blanco
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo

​© 2019 BIOSCICAT