top of page

Una entitat científica decidida a

mostrar la bellesa de la vida

BIOSCICAT

La Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat és una entitat científica nascuda amb el propòsit d'obrir els ulls a la societat davant la bellesa de la vida.

La nostra missió és 'ajudar a afrontar la greu crisi biològica que sofreix el planeta i, molt especialment, els ecosistemes ibèrics, el major tresor de la biodiversitat europea. Per aquesta raò, apel·lem als arguments i valors de les ciències de la vida i utilitzem el poder seductor de la pròpia naturalesa per “convèncer” i, transformar la nostra actitud davant d'aquesta crisi.

Explorar, descobrir la biodiversitat, i apropar-la a aquella part de la nostra societat més aliena a ella; aquest és el repte.

Construir un pensament comú
d'admiració i respecte

Totes les societats tenen la seva pròpia actitud davant la naturalesa

 

Per aquest motiu, BIOSCICAT neix del convenciment de que és necessari construir un pensament social basat en el respecte a la vida, i que aquesta actitud serà la que canviarà el rumb de les nostres decisions individuals i col·lectives.

 

Per assolir-ho​, parteix de reconèixer el paper desenvolupat tradicionalment per les administracions mediambientals i l’ecologisme reivindicatiu – encarnat per ONG’s o partit polítics, però planteja la necessitat urgent de convèncer també la resta de la població per a què el respecte i l’admiració per la natura siguin elements inqüestionables i definidors de la nostra societat. 

La fórmula:
recuperar els valors de les ‘Ciències de la Vida’
i seduir a través de la bellesa biològica

La raó última que motiva el naixement de Bioscicat és conservar el patrimoni biològic i ecològic del que depenem, per oferir-lo a les futures generacions tal i com el coneixem i ens va ser lliurat. Però, per conservar-lo, cal conèixer-lo, comprendre’l i respectar-lo.

 

Precisament per això, Bioscicat pretén ser una organització compromesa i diferent que, des del coneixement científic i els valors de les ciències de la vida, treballa per aprofundir en la comprensió de la natura, en fer visible la biodiversitat, i en seduir i educar en ella tota la societat, sense excepció.

CONÈIXER, COMUNICAR, CONSERVAR

Aquesta lògica, desenvolupada en tres eixos, presideix la nostra acció:

CONÈIXER

COMUNICAR

CONSERVAR

Avancem a ‘CONÈIXER’ millor el món biològic que ens envolta. Per això promovem l'exploració i el descobriment de la biodiversitat, així com el seu estudi i comprensió. Conèixer i comprendre millor la naturalesa, per tal de poder-la explicar, admirar, i protegir.

Dediquem, a més, el màxim esforç a ‘COMUNICAR’ el miracle biològic dels fràgils ecosistemes ibèrics. Volem seduir a la societat a través de la bellesa biològica, promoure l'admiració per la naturalesa, i educar en el respecte a totes les formes de vida. Únicament així, apel·lant a la posició de la nostra espècie a la ‘xarxa de la vida’ i restaurant els nostres vincles atàvics amb la natura podrem provocar una veritable transformació del nostre pensament social.

Volem ajudar a ‘CONSERVAR’ el bioma mediterrani i la seva diversitat biològica. És aquest el motiu pel qual impulsem accions i estratègies centrades en resoldre problemàtiques crítiques i urgents, però també dissenyem i promovem projectes emblemàtics i demostratius cridats a erigir-se en autèntics ‘fars’ que guiïn i inspirin les futures polítiques de conservació dels ecosistemes mediterranis.

bottom of page