top of page

Desenvolupem nous treballs de recerca per conservar l’espècie de flora més amenaçada de Catalunya

Participem en l'estudi de Seseli farrenyi, planta endèmica del Cap de Creus i espècie de flora més amenaçada de Catalunya.


L’estat actual de S. farrenyi és crític: es considera en perill d’extinció al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i al Catálogo Español de Especies Amenazadas. Des de l’any 2016, disposa d’un Pla de Recuperació.


Al llarg de l’any 2021, hem desenvolupat un projecte de caracterització i modelització de l’hàbitat de l’espècie. Els objectius plantejats han estat:

  • La caracterització de les localitats de Seseli farrenyi conegudes actualment

  • L’elaboració d’un model multifactorial de potencialitat de l’espècie

  • La prospecció de les zones potencialment més aptes derivades del model

D’aquest últim objectiu se’n desprèn una doble finalitat: la cerca de noves poblacions i la determinació d’àrees que tinguin condicions òptimes per a la reintroducció del tàxon, mitjançant la sembra de llavors o la plantació d’exemplars.


Tot i que el Pla de Recuperació de l’espècie no contempla la creació de nous nuclis poblacionals (únicament esmenta el reforçament dels ja existents), diverses anàlisis genètiques han demostrat recentment que la implantació de noves poblacions podria ser una mesura molt recomanable per a l’espècie.


Anàlisi de les localitats aportades pel model

Amb els resultats aportats pel model, s’ha seleccionat un total de 16 localitats que podrien ser òptimes per a l’espècie o esdevenir espais de reintroducció. En totes elles es va caracteritzar la flora amb la finalitat de comparar-la amb la de l’entorn immediat dels nuclis poblacionals de l’espècie.


Per avaluar aquests escenaris, s’ha tingut en compte:

  1. El valor de potencialitat de l’aplicació del model

  2. La similitud de la flora amb tàxons presents en l’entorn immediat

  3. La probabilitat de presència de visitants

  4. L’accessibilitat de l’indret


Els resultats obtinguts no han pogut constatar l’existència de noves poblacions, però permetran la priorització de les àrees potencials per a la reintroducció de nuclis poblacionals.

83 views

Комментарии


bottom of page