top of page

BioSciCat celebra el DIA de la TERRA llançant el projecte 'Fonts Naturals'

Les fonts naturals: deus de vida o pous d'extinció biològica?


- Salvar les fonts naturals serà un dels principals reptes de futur. Nous estudis apunten que una gran part de tota la biodiversitat ibèrica es troba vinculada a aquests oasis de vida i que podria estar greument amenaçada davant el canvi climàtic.


- Llancem a Espanya una estratègia global per a abordar urgentment aquesta problemàtica; liderada per *BIOSCICAT, entre altres, compta amb el suport del Ministeri per a la *Transicion Ecològica, a través de la Fundació Biodiversitat.

- Es tracta d'un ambiciós projecte per a protegir i posar en valor aquests desconeguts reductes d'aigua i vida, millorant el coneixement científic entorn d'ells, apostant per la comunicació a tots els nivells, i actuant des de la incidència política i la regulació normativa.

Tarragona, 18 d'abril de 2018
BIOSCICAT, la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat, llança i lidera un ambiciós projecte a nivell nacional basat en una estratègia global que pretén alertar de l'amenaça que afecta les fonts naturals, així com conscienciar a tota la societat civil i a les administracions públiques de la necessitat de conservar-les, promovent el desenvolupament d'un marc legislatiu a nivell europeu, estatal i autonòmic que garanteixi el seu futur.


Aquest projecte pretén contribuir a la consecució dels Objectius 13 i 15 de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. L'Objectiu 13, ‘Acció pel Clima’, insta a prendre mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, mentre que l'Objectiu 15, ‘Vida d'Ecosistemes Terrestres’, estableix la necessitat de detenir la pèrdua de biodiversitat.


Aquest projecte es llança amb motiu de la celebració diumenge que ve, 22 d'abril, del Dia Internacional de la Terra, sumant-se a la iniciativa de 180 països per a conscienciar a la societat civil i als Governs sobre la salut del Planeta.


Les deus en la Península Ibèrica


Quanta biodiversitat alberguen les fonts naturals ibèriques i que parteix del nostre patrimoni biològic representa?, quin és el seu estat de conservació i quin és el seu futur?, fins a quin punt es troben amenaçades pel canvi climàtic i per altres factors?, Què podem fer per a evitar la seva desaparició i la dels centenars d'éssers vius que d'elles depenen?


Aquestes són algunes de les qüestions que els científics del projecte, liderat per *BioSciCat, intenten respondre.


El canvi climàtic, la destrucció directa de les fonts i el desconeixement de la seva fragilitat i importància biològica, són alguns dels factors que podrien comprometre tota la riquesa oculta en les deus naturals de les muntanyes mediterrànies. Uns pocs metres quadrats d'ambients *fontinales alberguen més espècies biològiques que extensos ecosistemes terrestres.


“Ara sabem que les fonts naturals són oasis de vida desconeguts, fràgils i de futur incert. En uns pocs metres quadrats pot quedar refugiada una gran proporció de la riquesa biològica i genètica de qualsevol dels nostres ecosistemes.

Necessitem urgentment garantir el seu futur: de tota aquesta riquesa dependrà l'equilibri dels ecosistemes i, amb ell, l'avenir i benestar de la nostra espècie. Això és irrefutable.”

M. Manzano. Responsable de Comunicació de BSC


El projecte


El projecte s'articula en tres línies; el coneixement científic com a base, la comunicació com a mesura per a implicar la societat civil, a l'estament científic i a les administracions gestores, i la incidència política com a element estratègic i fonamental en la proposta de noves normatives.


Profunds estudis científics que es vénen desenvolupant sobre aquests petits punts d'aigua, establiran les bases per a determinar la importància ecològica i l'estat de fragilitat i amenaça en el qual es troben els ambients fontinales, avui dia desconeguts. La comunicació dels resultats obtinguts a la comunitat científica i a l'administració pública, i la sensibilització de la societat, permetran garantir l'èxit de les accions plantejades, juntament amb l'establiment d'un nou marc normatiu de conservació i gestió.


Suport i finançament


El projecte FONTS NATURALS, entre altres, compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la FUNDACIÓ BIODIVERSITAT. Liderat per BIOSCICAT, espera implicar progressivament a totes les Comunitats Autònomes per a actuar prioritàriament en la xarxa espanyola de parcs naturals


.

368 views
bottom of page